Ngôn ngữ:

Quyết định 1763/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền

23/06/2019 | 15h51

Danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định 1763/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền ngày 10/05/2019.

Mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện hạng đặc biệt là tổ hợp mã khoa theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế và số thứ tự của tên giường ban ngày bệnh viện hạng đặc biệt trong Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC, cách nhau bằng dấu chấm. Cụ thể, danh mục mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện hạng đặc biệt là:

Khoa Nội tổng hợp có mã tiền giường Nội loại 1 là K03.1955, Nội loại 2 là K03.1961, Nội loại 3 là K03.1967. Khoa Nội tim mạch có mã tiền giường Nội loại 1 là K04.1955. Khoa Nhi có mã tiền giường Nội loại 1 là K18.1955, Ngoại loại 2 là K18.1976, Ngoại loại 3 là K18.1982.

Đối với bệnh viện hạng 1, Khoa Nội tổng hợp có mã tiền giường Nội loại 1 là K03.1956, Nội loại 2 là K03.1962, Nội loại 3 là K03.1968. Khoa Nội tim mạch có mã tiền giường Nội loại 1 là K04.1956. Khoa Nhi có mã tiền giường Nội loại 1 là K18.1956, Ngoại loại 2 là K18.1977, Ngoại loại 3 là K18.1983, Ngoại loại 4 là K18.1989.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1763/QĐ-BYT tại đây