Ngôn ngữ:

Thông báo thi tuyển

11/10/2013 | 07h22

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TW


 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Hà Nội, ngày  09  tháng  10 năm 2013

 

THÔNG BÁO THI TUYỂN VIÊN CHỨC

 

 

Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương tổ chức thi tuyển viên chức năm 2013, chỉ tiêu và yêu cầu cụ thể như sau:

1. Kỹ sư công tác tại phòng Công nghệ thông tin: 02 người (Cử nhân chuyên ngành tin học, thương mại điện tử).

2. Kỹ sư xây dựng công tác tại phòng Hành chính quản trị: 01 người (tốt nghiệp kỹ sư xây dựng hoặc chuyên ngành kinh tế xây dựng).

3. Kế toán viên công tác tại phòng Tài chính kế toán: 02 người (cử nhân kế toán tài chính, tài chính ngân hàng).

4. Chuyên viên (phiên dịch) công tác tại Trung tâm Hợp tác quốc tế: 01 người (tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, sư phạm ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh hệ chính quy, ưu tiên trên đại học hoặc giỏi ngoại ngữ tiếng Anh chuyên ngành y dược).

5. Bác sĩ công tác tại các khoa lâm sàng: 14 người (03 bác sĩ có trình độ sau đại học, 01 bác sĩ đa khoa, 10 bác sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền, ưu tiên tốt nghiệp hệ chính quy dài hạn 6 năm).

6. Điều dưỡng công tác tại các khoa lâm sàng, khoa Khám bệnh, phòng Kế hoạch tổng hợp: 08 người (Cử nhân Điều dưỡng, Cao đẳng điều dưỡng, Điều dưỡng trung học, Y sĩ YHCT đã học chuyển đổi điều dưỡng)

7. Điều dưỡng công tác tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: 01 người (Trung cấp Y, Y sĩ YHCT đã học chuyển đổi điều dưỡng, có chứng chỉ học kiểm soát nhiễm khuẩn).

8. Cử nhân y khoa công tác tại các khoa: 04 (Cử nhân Y khoa nếu học Trung Quốc về phải có chứng chỉ Bác sĩ định hướng Y học cổ truyền 01 năm).

9. Dược sĩ công tác tại khoa Dược, Quầy thuốc: 01 người (Dược sĩ có trình độ sau đại học, đại học).

10. Dược sĩ trung cấp công tác tại khoa Dược, Quầy thuốc: 02 người (Trung cấp Dược).


Yêu cầu chung:

- Người dự thi phải tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp theo đúng những chuyên ngành dự tuyển, có trình độ B ngoại ngữ một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung đối với thí sinh có trình độ CĐ, ĐH; trình độ A đối với thí sinh có trình độ TC.

- Sử dụng vi tính thành thạo.

- Có lý lịch rõ ràng. Có đủ sức khoẻ để công tác.


Hồ sơ dự tuyển gồm:

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu; Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận (Bệnh viện quận, huyện trở lên); Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. 02 ảnh 4x6, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ người nhận.


Nơi nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp cho phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương, 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội (không trả lại hồ sơ dự tuyển nếu thi sinh không đủ điều kiện dự thi).


Thời gian nhận hồ sơ: Các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày  10/10/2013  đến hết ngày  06/11/2013.

                                                         

                                                                                                             GIÁM ĐỐC

                                                                                               

                                                                                                             (đã ký)

                                                                                                         

                                                                                                         Trần Quốc Bình