Ngôn ngữ:
>

Ban Lãnh đạo Bệnh viện:


Bệnh viện hiện có 500 cán bộ công chức, viên chức và người lao động, trong đó 50% cán bộ có trình độ đại học trở lên, có 34 khoa phòng và trung tâm, 630 giường bệnh (380 giường điều trị nội trú, 250 giường điều tri nội trú ban ngày).

Với chức năng là Bệnh viện đầu ngành của cả nước về Y học cổ truyền, Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ:

1. Khám cấp cứu, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh ở tuyến cao nhất bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại.

2. Nghiên cứu khoa học.

3. Đào tạo cán bộ.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật.

5. Phòng bệnh.

6. Bào chế và sản xuất thuốc.

7. Hợp tác Quốc tế.

8. Quản lý kinh tế Bệnh viện.

Bệnh viện đã đạt được những thành tích nổi bật như:

- Làm tốt công tác kế thừa, phát huy, phát triển nền y dược học cổ truyền; đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học; áp dụng thành công những kết quả nghiên cứu khoa học trong phòng, chữa bệnh, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, sản xuất thuốc.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cho các Bệnh viện Y học cổ truyền trong toàn quốc. Mở các lớp và đào tạo học viên nước ngoài học về Y học cổ truyền.

- Thực hiện tôt đề án 1816 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”.

- Mở rộng quan hệ  quốc tế, thường xuyên hợp tác với trên 20 nước và các tổ chức quốc tế khác, từ năm 1988 đến nay Bệnh viện liên tục là trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương về Y học cổ truyền...

  

 

 BAN GIÁM ĐỐC ĐƯƠNG NHIỆM

  cs1  
 

TTƯT. PGS.TS. Vũ Nam

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

(từ 7/2017 đến nay)

 
 pgd1    pgd2
     
PGS.TS Dương Trọng Nghĩa   TS Hán Huy Truyền

Phó Giám đốc Bệnh viện

(từ 09/2022 đến nay)

 

Phó Giám đốc Bệnh viện

(từ 09/2022 đến nay)


LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ


 Bác sỹ Nguyễn Văn Hưởng

 Bác sỹ Lê Khắc Thiền

 Bác sỹ Tô Văn Sáng

Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân

Viện trưởng (1969 - 1974) Viện phó thứ nhất (1974-1977)
Viện trưởng (1957-1968)    
     
 TTND.GS.BS Hoàng Bảo Châu  GS. Trần Thúy, Nhà giáo ưu tú  TTND.PGS.TS.Chu Quốc Trường
 Phó Viện trưởng (1974-1977)  Phó Viện trưởng (1976-1994)   Phó Viện trưởng (1998-2003)
 Viện trưởng (1977-1995)  Viện trưởng (1995-2003)  Giám đốc Bệnh viện (2003-2010)
     
     
  TTND.PGS.TS. Trần Quốc Bình  
  Giám đốc Bệnh viện (6/2010 đến 6/2017)  


LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

 
Bác sĩ Phạm Bá Cư Đồng chí Hồ Nam Lương Y Hoàng Văn Thâm
Phó Viện trưởng (1957-1959) Phó Viện trưởng (1957-1959) Phó Viện trưởng (1959-1963)
     
Đồng chí Nguyễn Công Toan Đồng chí Nguyễn Huy Giáo sư - Lương Y Nguyễn Sỹ Lâm
Phó Viện trưởng (1959-1964) Phó Viện trưởng (1964-1974) Anh hùng Lao động -Thầy thuốc nhân dân
    Phó Viện trưởng (1974-1994)
     
Đồng chí Phạm Quang Xuyền Đồng chí Trần Tuấn Sinh Kỹ sư Vũ Thị Lý
Phó Viện trưởng (1978-1988) Phó Viện trưởng (1977-1988) Phó Viện trưởng (1990-2003)
    Phó Giám đốc (2003-2005
     
Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Tuyến Bác sĩ CKII Trịnh Tùng  Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Nhuần
Phó Giám đốc (1995-2005) Phó Giám đốc (03/2005-2011) Phó Giám đốc (01/2006-2008)
     
  ewq1  r1r1
 CN. Đặng Cao Thông TTƯT. TS. Lê Mạnh Cường

 TTƯT. BSCKI.

TRƯƠNG THỊ XUÂN HÒA

 Phó Giám đốc (2011-2016)

Phó Giám đốc Bệnh viện

(từ 10/2016 đến 4/2022)

 Phó Giám đốc Bệnh viện

(từ 04/2015 đến 02/2020)

     
fe1    

TTƯT. PGS.TS.

NGUYỄN BỘI HƯƠNG

   

Phó Giám đốc Bệnh viện

(từ 01/2011 đến 09/2020)