Ngôn ngữ:
Hiển thị:
19/01/2022 | 02h57
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP Giá Khám bệnh  1 Khám bệnh 38,700 Giá dịch vụ   1 Bơm rửa phế quản 1,461,000 2 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] 559,000 3 Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] 559,000 4 Thông khí nhân tạo ...
19/12/2019 | 03h06
GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH (Ban hành kèm theo Thông tư số  13/2019/TT-BYT  ngày 05 / 7 /2019  của Bộ Y tế) 1 Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc 705,000 2 Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu 427,000 3 Ngày giường bệnh Nội khoa:   3.1 Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) 226,500   Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ ...
19/12/2019 | 04h19
Ban chỉ đạo thực hiện nghị định 43/CP của Bệnh viện đã họp bàn về việc điều chỉnh giá khám bệnh theo yêu cầu thực hiện tại Bệnh viện và đưa ra quyết định tạm thời trong giai đoạn hiện nay (từ ngày 10/04/2019) như sau :   1 Khám giáo sư 400,000 2 Khám phó giáo sư 300,000 3 Khám TS, BSCK II, Trưởng , Phó khoa 250,000 4 Khám Th.S , BSCK I 200,000 5 Khám BS 150,000