Ngôn ngữ:

Quyết định 4442/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh

17/07/2018 | 05h55

Ngày 13 tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã Ban hành quyết định số 4442/QĐ-BYT về việc Ban hành danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT.

Tải tài liệu ở đây